Regulamin DS ROKO

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

 • Doradcą i informatorem naszych Gości jest recepcja Dom Sportowca ROKO.
 • Doba hotelowa trwa od godz.13:00 do godz.11:00 dnia następnego.
 • Dom Sportowca ROKO, ma obowiązek meldunkowy każdego gościa. Prosimy gości o okazywanie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% wartości pobytu. Na potwierdzenie wpłaty czekamy maksymalnie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji. Zadatek jest bezzwrotny – w przypadku anulacji rezerwacji Dom Sportowca ROKO nie zwraca zadatku. Pozostała opłata za pobyt w Dom Sportowca ROKO pobierana jest w recepcji, najpóźniej w dniu przyjazdu do hotelu.
 • W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, Dom Sportowca ROKO nie zwraca dokonanej opłaty.
 • W cenie pobytu zawarte są wyłącznie elementy wymienione w treści oferty.
 • Ze względu na to, że doba hotelowa kończy się o godz.11:00, życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać do godz. 9:00. Pobyt może zostać przedłużony w miarę istniejących możliwości..
 • Sprzątanie pokoi odbywa się w godzinach: 09:00 – 20:00.
 • Ręczniki są wymieniane co trzeci dzień pobytu w tym celu należy pozostawić brudny ręcznik na podłodze w łazience..
 • Osoby odwiedzające naszych Gości powinny to zgłosić w recepcji Dom Sportowca ROKO, tym samym proszone są o opuszczenie pokoi przed godz. 22:00, nie mogą zostawać na noc.
 • Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada Gość..
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia majątku obiektu. W przypadku pobytu grup zorganizowanych za zniszczenia mienia obiektu odpowiada opiekun grupy lub osoba/firma wyznaczona w umowie zawieranej z wykonawcą usługi..
 • Odpowiedzialność Dom Sportowca ROKO z tytułu straty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji..
 • Dom Sportowca ROKO nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, parking hotelowy jest niestrzeżony.
 • Dom Sportowca ROKO nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie obiektu..
 • Nie można przenosić wyposażenia pokoi z pokoju do pokoju..
 • W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Przed wejściem do obiektu są ustawione śmietniczki z popielnicami..
 • Nie można przenosić wyposażenia pokoi z pokoju do pokoju..
 • Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie najpóźniej w dniu wyjazdu. Skargi składane po terminie nie będą rozpatrywane..
 • Dziękujemy za zachowanie ciszy po godz. 23.00.
 • Dane osobowe podane podczas rezerwacji w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail mogą być wykorzystywane przez Dom Sportowca ROKO jedynie do kontaktu z Gościem..
 • Dane podmiotowe: Dom Sportowca ROKO Spółka z o.o. 80-221 Gdańsk, Traugutta 29, NIP 9571100248, REGON 369050816, KRS 0000703696.
Copyright © Dom Sportowca ROKO Spółka z o.o. ul. Traugutta 29,80-221 Gdańsk, Polska ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, Polska Tel.:+48 58 347 77 88, Tel.: +48 887 477 788 , NIP: PL 9571100248